Contributie

De Aikido Stichting Delft (ASD) vindt het belangrijk dat Aikido bereikbaar is voor iedereen. Daarom hanteren wij voor verschillende doelgroepen een aangepast tarief. De ASD heeft geen winstoogmerk en draait op de inzet van vrijwilligers. Onze tarieven zijn kostendekkend. Om de transparantie te vergroten legt het bestuur jaarlijks verantwoording af tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. De ASD is aangesloten bij de bond Aikikai Doushi. De ASD int namens Aikikai Doushi eenmaal per jaar de bondscontributie. Deze is dus niet inbegrepen bij onze tarieven. De hoogte van de bondscontributie treft u onder aan deze pagina.

Bondscontributie

Wij zijn aangesloten bij de bond Aikikai Doushi. Voor lidmaatschap wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd. De hoogte van deze bijdrage voor 2019 is nog niet vastgesteld. Zodra deze helder is zal deze hier getoond worden.

 

  • Kinderen < 14 jaar : € xx.xx / jaar
  • Jeugd 14 – 17 jaar / 65+ : € xx.xx / jaar
  • Volwassenen : € xx,- / jaar

Het Jeugdfonds sport en cultuur

De ASD werkt samen met het Jeugdfonds sport en cultuur. Wil uw kind op sport maar heeft u geen geld om de contributie te betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van het Jeugdfonds sport en cultuur. Dit fonds betaalt (een groot deel van) de kosten voor de sportclub voor gezinnen met een minimum inkomen of schulden.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdfonds sport en cultuur biedt deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Voor sport geeft het Jeugdfonds een bijdrage tot maximaal € 225,- per 12 maanden inclusief eventuele attributen en/of kleding.

Voor meer informatie en de spelregels van uw gemeente kunt u kijken op Jeugdfonds sport en cultuur

Logo van het Jeugd Sport Fonds
Logo van het Jeugd Sport Fonds

De Delftpas

De ASD werkt natuurlijk ook samen met de gemeente Delft. Daarom krijgt de houder van een Delftpas 25 euro per jaar korting op de contributie.

Voor meer informatie op Delftpas bij de gemeente Delft

Pin It on Pinterest